Arge & İnovasyon

 

Ar-Ge labaratavuarlarımız, süreçlerinin işleyişini anlamak, çalışma koşullarında olası iyileştirmeleri araştırmak, problemleri ve darboğazları teşhis etmek, ve çözümler üretmek amacıyla çalışmaktadır. Süreçlerde karşılaşılan dar boğazları belirleyerek fark yaratan çözümler geliştirmeyi; proses ve ekipman tasarımı konusunda bilinen en iyi teknolojileri ve yeni teknoloji alternatiflerini değerlendirip bu teknolojilerin uygulanabilirliğini araştırarak mevcut süreçlerde enerji verimliliği ve sağlamak ve bu kapsamda know-how yaratarak dışa-bağımlılığı azaltmayı hedefleyen çalışmalar yürütülmektedir.

Labaratuvarlarımız Proses Geliştirme , Ürün geliştirme ve Proje geliştirme konularında sürekli olarak çalışmalar yürütüp her zaman yenilikçi ve katma değer sağlayacak iş planları oluşturmayı amaç edinmiştir.